Mat-Miljølaboratoriet kan tilby akkrediterte kjemiske og mikrobiologiske analysar.

 

Legionellasaminar på Nordfjordeid 27. September 2018

Legionellaseminar på Nordfjordeid 27. september.

Kystlab AS, i samarbeid med Mat-Miljølaboratoriet AS, vil arrangere Legionellaseminar på Nordfjordeid.

I løpet av seminaret vil vi blant anna gå gjennom rettleiinga frå Folkehelseinstituttet, samt prinsipp bak førebygging og bekjemping av Legionella. Ein kan lese meir på Kystlab AS sine sider.

Seminaret skal haldast på Norfjordeid Sjukehus torsdag 28. september.

Påmeldingsfrist er den 20. september 

Meld deg på her

Om du har spørsmål er det bare å ta kontakt.

Trykk her for å laste ned program for dagen.

Vi hjelper med å avgjere kva prøver og metodar som er riktig for din situasjon. Mikrobiologiske analysar er tilgjengelege for eit breitt spekter av næringsmiddel og -produkt, vass- og miljøprøver. Les mer…

Våre kjemiske anlaysar hjeper bedrifter med å oppfylle regulatoriske krav til mat og miljøsikkerheit. Vi kan også gi råd om prøvetaking og utarbeide prøvetakingsplanar. Les mer…

Ta kontakt for rådgjeving om prøvetaking, prøvetakingsplanlegging, haldbarheitstesting og resultatvurdering. Kontakt oss…